Πρίζες data
Είδος Χαρακτηριστικά
UTP, cat5e, μονή
UTP, cat6, μονή
FTP, cat5e, μονή
FTP, cat6, μονή
UTP, cat5e, διπλή
UTP, cat6, διπλή
FTP, cat5e, διπλή
FTP, cat6, διπλή
©2012 PNT™ - All Rights Reserved