Πιστοποίηση Δομημένης Καλωδίωσης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πιστοποίηση του δικτύου δεδομένων εταιριών και οργανισμών.

Στον εξοπλισμό μας περιλαμβάνεται το Cable Analyzer Fluke DTX-1800.

Προσφέρουμε τη δυνατότητα πιστοποίησης κυκλωμάτων Cat 5 και Cat 6, εντός 48 ωρών από την ανάθεση του έργου.

Για εκτίμηση του κόστους πιστοποίησης της δομημένης σας καλωδίωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

- στο τηλέφωνο 2310 917 677 ή
 

 

 

©2012 PNT™ - All Rights Reserved